Co dalej po maturze? Studia ekonomii.

Studia ekonomiczne, jak co roku pojawiają się na listach najbardziej popularnych kierunków proponowanych przez wyższe uczelnie w Polsce. Co sprawia, że zainteresowanie nimi jest tak duże – ogromna liczba maturzystów o umysłach ścisłych, czy może raczej przekonanie absolwentów liceów o tym, że po ekonomii zdobędą pewną i dobrze płatną pracę?

Studia ekonomiczne pod lupą

Plan zajęć studentów ekonomii obejmuje najbardziej charakterystyczne dla tego kierunku przedmioty – makroekonomię i mikroekonomię, lecz oprócz nich zawiera cale mnóstwo wykładów i ćwiczeń z biznesowych kręgów tematycznych. Jeżeli więc zdecydujemy się aplikować właśnie na ten kierunek, kolejne lata życia poświęcimy nauce rachunkowości zarządczej i finansowej, wnioskowaniu statystycznemu, a także poznawaniu tajników gospodarowania kapitałem ludzkim. Dowiemy się też, jakie mechanizmy kierują funkcjonowaniem rynków kapitałowych i finansowych oraz które elementy ekonomii menedżerskiej będą kluczowe w procesie profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem. Następnie zapoznamy się z modelami wzrostu gospodarczego, poszukamy odpowiedzi na pytania o przyczyny powstawania nierówności w gospodarce światowej i wzbogacimy swój zakres wiedzy na temat korzystania z programów oraz funduszy Unii Europejskiej.

Po kilku latach nauki będziemy mogli wybrać jedną ze specjalności, na przykład ekonomię stosowaną, w której programie znajdują się m.in. psychologia rynków finansowych, przedmioty poświęcone międzynarodowym giełdom papierów wartościowych, ekonomika oświaty, a także zarządzanie w instytucjach naukowych. Jeżeli natomiast postawimy na studia ekonomiczne o specjalności ekonomia międzynarodowa, to nasza wiedza wzbogaci się także o wiadomości na temat gospodarki Chin, USA, Japonii, politykę innowacyjną UE oraz zagadnienia z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jakie są perspektywy po ekonomii?

Choć nazwy wielu przedmiotów z programu studiów brzmią intrygująco, to jednak dla maturzystów najważniejsza jest informacja dotycząca możliwości znalezienia pracy po ukończeniu kierunku związanego z ekonomią. Perspektywy zatrudnienia są w tym przypadku bardzo duże. Studia ekonomiczne umożliwiają znalezienie pracy zarówno w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych oraz samorządach, jak i w firmach audytowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz przetwórczych. Co bardziej przedsiębiorczy ekonomiści prowadzą też własną działalność gospodarczą i zajmują się obsługą innych firm.

Ekonomia stwarza interesujące perspektywy rozwoju, a jej ukończenie może zaowocować otrzymaniem pracy w dziale finansowym. Jeżeli wykażemy się zdolnościami i determinacją, możemy szybko otrzymać awans i finalnie objąć funkcje zarządcze.  Jeżeli więc możemy się poszczycić ścisłym i analitycznym umysłem, rozważmy złożenie dokumentów na uczelni, która prowadzi studia ekonomiczne.

Dodaj komentarz